Våra verktyg

Klicka här för en kort film om teamarbete

I vårt arbete med att ta fram verktyg för utveckling av arbetslag och individer har målet varit enkelhet och flexibilitet. Genom verktygen GDQ, Teambook & Meebook får du fram en tydlig nulägesstatus med både individ- och gruppfokus. Du mäter både den psykosociala gruppkulturen (GDQ) och får konkreta förslag på de utvecklingsområden gruppen troligen behöver arbeta med för att utvecklas.  Att använda dessa verktyg tillsammans ger en unik möjlighet till att arbeta med en helhetssyn där både individen och gruppen finns med. För att kunna följa upp och driva utvecklingsarbetet digitalt så sker allt integrerat med teambook, ett revolutionerande enkelt teamutvecklingsverktyg som är helt webbintegrerat. Med hjälp av vetenskapligt beprövade mätningar och lättillgängliga rapporter får du det bästa som marknaden idag kan erbjuda. Vår mer än 20 år långa erfarenhet av arbete med ledarskap, grupp och individ ger dig trygghet och ett stabilt utvecklingsstöd.

GDQ – Vad är GDQ
(Group Development Questionnaire)
GDQ är en enkel och effektiv metod för att utveckla och effektivisera arbets- och ledningsgrupper. Den bygger på mångårig forskning och omfattande tillämpning.
GDQ är en metod för att beskriva och mäta gruppers behov av utveckling för att nå ökad effektivitet som arbetsgrupp. Den består både av beskrivning av en utvecklingsprocess och är ett namn på ett mätinstrument (Frågeformuläret GDQ). Den är framtagen och testad av Susan Wheelan, tidigare professor vid Temple University i USA och nuvarande ordförande i GDQ Associates, Inc.

IMGD Den vetenskapliga modellen för gruppers utveckling
(Integrated Model for Group Development)
Modellen är framtagen under mer än 40 års vetenskapligt arbete och tester av Prof. Susan A Whelan och har blivit den ledande modellen för att förklara gruppers olika utvecklingstadier.

TEAMBOOK – Vad är TEAMBOOK
Teambook är ett effektivt stödsystem för utvecklings- och förändringsarbeten i team. Digital och över tid.
Den kartlagda utvecklinspotentialen blir uppföljningsbar och ser till att de viktiga frågorna hålls levande.
Teambook lägger ansvaret i ”rätt knä”. Det är teamet som behöver göra skillnad om det ska bli någon effekt. Det går inte att tänka sig till förändring – det behöver göras.
Användbarheten gör det lätt att följa teamet, coacha och att sätta in rätt stöd vid rätt tid.
Programmet skräddarsys för varje team, med just deras uppföljningar och de tjänster som behövs.

Systemet är utvecklat i Sverige, av ett litet företag med stor passion för resultatförbättring.

Klicka här för en Prezipresentation

UGL
I samarbete med UGL utbildarna är deras utbildning inom UGL både för ledarskap och för grupp. Den personliga utvecklingen ligger i fokus, lika så att fungera bättre tillsammans med andra. Det finns möjlighet att gå en utbildning varje vecka under hela året med erfarna handledare.