Vår story

IMG_1586Teameras grundare Nina Bark och Stephan Eberdal träffades på en UGL-kurs i Torekov 2013. Erfarenheterna från utbildningen ledde fram till samtal om varför så många arbetsplatser lider av kommunikations- och samarbetsproblem.

Nina med lång erfarenhet av ekonomi och hälsoarbete hade precis avslutat en anställning där klimatet var destruktivt. Ärlighet, respekt, öppenhet och kreativitet saknades vilket gjorde att flera medarbetare tappade motivationen, många blev sjukskrivna och andra valde att lämna arbetsplatsen.

Stephan som genomfört UGL kurser sedan 1998 förundrades över det faktum att vi människor statistiskt sett mår allt sämre psykiskt. Detta blir tydligt på UGL kurserna där ledare och medarbetare från olika arbetsplatser berättar om hur det faktiskt är på arbetsplatserna.

För 10 år sedan var bemanningen på en företagshälsovård 80 % sjuksköterskor som behandlade fysiska åkommor. Idag är 80 % beteendevetare och terapeuter, eftersom prevalensen av åkommorna har ändrat karaktär från fysiska till psykiska och relationsinriktade.

Stephan och Nina bestämde sig för att arbeta fram ett metodiskt stöd där öppenhet, ärlighet och respekt är centrala delar i processen. Ett absolut krav var att de metoder vi skulle använda var vetenskapligt testade och beprövade. Valet blev TEAMBOOK, GDQ & MEBOOK eftersom dessa på ett enkelt och tydligt sätt mäter nuläget hos grupp och individ. Lönsamhet och goda resultat kommer från motiverade människor. Alla människor vill i grunden känna sig framgångsrika och vara en del av topprestationer som gör företag och organisationer effektiva och lönsamma.

Så föddes Teamera och budskapet som bär oss framåt. Alla kan vara vinnare, det finns inget motsatsförhållande mellan lönsamhet och trivsel på jobbet eller mellan effektivitet och hälsa. Tvärtom är det så att de företag och organisationer som verkligen förstår och satsar långsiktigt på utveckling hos individ och grupp får mångfalt tillbaka. Vi är helt övertygade om att med rätt kunskaper, insikter och metoder utvecklas alla. Det som krävs är en äkta vilja, förståelse och uthållighet hos både företaget och medarbetaren.