Vår mission

Make people healthy and happy

Vi har en tydlig mission i allt vi gör, vi skall skapa ökad effektivitet.
Vår passion är att med vetenskapliga metoder och lust, stötta människor och arbetsgrupper att samarbeta så bra som möjlig – med högt välmående, hög kvalitet och hög effektivitet som resultat.
Människor i högpresterande team mår både fysiskt och psykiskt bättre än andra.

Vi tillhandahåller en unik kombination av validerade mätmetoder för utveckling av individer och arbetsgrupper. Våra metoder mäter psykosociala faktorer och ger en tydlig, samlad bild som belyser nuläget samt möjlig utvecklingspotential.  Varje team kan sedan med hjälp av skräddarsydda stödfunktioner öka sin effektivitet, kvalitet och sitt välmående. Våra kunder är alla företag och organisationer i Sverige som vill arbeta med långsiktigt hållbar och lönsam individ och arbetslagsutveckling.

Vårt Fokus

För att skapa ett långsiktigt, hållbart resultat i en verksamhet krävs fokus på alla nyckelfaktorer; Lönsamhet/effektivitet, kvalitet och välmående. Kortsiktigt kan vi prioritera bort en av dem –
men aldrig långsiktigt.

Fokus i våra uppdrag är därför alltid de påverkbara faktorer där det finns vetenskapliga belägg för att de ger en hög positiv effekt. Team Qualitymodellen, nedan är vår beprövade guide för att både lära och skapa förändringar.  Dessa fem utvecklingsbara, faktorer spelar en avgörande roll för teamets prestation.

Team Quality Teambook

 

I hundratals team har vi sett att det är främst dessa faktorer som påverkar resultatet och de handlar alla om att skapa effektiva vardagsförändringar. Det är då det blir skillnad. Vi erbjuder er verktyg för att mäta, kommunicera och följa upp gruppen och gruppens alla individer på ett enkelt och utvecklande sätt. Vår Digiloga process.