Lösningen på AFSén

asfLösningen på utmaningen med Afsén
( Lagkravet på organisatorisk och social arbetsmiljö)

 

 

Klicka på bilden ovan för pdf

Vi har den senaste tiden sett att våra uppdragsgivare löser stora delar av utmaningen med att uppfylla lagkravet när de jobbar Digilogt med oss.

Kostnaden för vårt stöd har i flera fall varit betydligt lägre än de alternativ man annars skulle valt, oftast traditionell klassrumsutbildning. Dessutom får man världsledande teamutveckling ”på köpet” Hemligheten ligger i att jobba med moderna interaktiva stöd/ utbildningsformer över tid som dessutom ständigt följer up, mäter och ”pötter” på utvecklingen. Vi har aldrig stött på en chef eller medarbetare som inte vill vara en framgångsrik person, alla vill utvecklas. Det gäller att nå alla på deras villkor och när de är mottagliga.

Att enbart utbilda chefer, arbetsledare, skyddsombud etc. får i bästa fall en effekt, i värsta fall läggs ytterligare ansvar till för en grupp som redan lider av tidsbrist för att kommunicera vidare den viktiga informationen. Än mindre har de förmåga att agera som ”utvecklingsledare” de har varken tid eller kunskap för detta. Med våra Digiloga arbetsmetoder flyttas ansvaret från enbart chef till chef & grupp, detta skapar jämlikhet, transparens, ökad delaktighet och utvecklingsfokus. Alla drar, tar ansvar och utvecklas/ utbildas interaktivt löpande under tid inom området arbetsrelationer, ledarskap, personligt ledarskap mm. Våra metoder utgår ifrån den enda vetenskapliga forskningen om grupper, IMGD (Susan A Wheelan) och i det Digiloga arbetet startar vi alltid med en GDQ mätning. Detta ger gruppen en bild av nuläget och dessutom förslag på vad de behöver prioritera och ta ansvar för i sin utveckling.

Alla våra insatser utgår dessutom alltid från de prioriterade utvecklingsfrågor vi tillsammans bestämt inledningsvis, dessa följs upp varje månad, helt digilogt, transparent med minimal tidsåtgång.

I vetenskapliga studier kan vi se att sjukhus, försäkringsbolag, skolor, producerande företag mm både räddar fler liv, tjänar mer pengar, mår bättre och levererar nöjdare/ kunnigare elever då de jobbar fram en gemensam utvecklingskultur som ständigt utmanar dom.

Att utveckla grupper är egentligen inte så komplicerat, men det krävs en systematisering och uthållighet, med våra stöd får alla, chefer och medarbetare ett kontinuerlig program, lättillgängligt, modernt och extremt tidseffektivt.

Vår mission är att skapa briljanta arbetsgrupper, alla skall ha rätt att få jobba i ett högpresterande team.

Kontakta oss gärna för en förutsättningslöst möte där vi kan berätta mer och diskutera dina utmaningar.