IMGD modellen

Var finns teamet i IMGD-modellen?

IMGD, eller Intergrative Model of Group Development, är den första statistiskt varierade modellen för gruppers utveckling.

IMGD är utvecklad av den amerikanska psykologiprofessorn Dr. Susan A. Wheelan, som sedan 70-talet sammanställt tidigare teorier och studerat en lång rad grupper.

Fem steg
IMGD beskriver gruppens utveckling i fyra steg, plus en eventuell upplösning. Alla fyra steg kännetecknas av olika beteenden och av olika behov i gruppen.
Team i Steg IV, Högpresterande team, är de som agerar mest effektivt och med högst produktivitet, oavsett bransch.

Kan mätas
Med självskattningsinstrumentet GDQ kan man mäta var i utvecklingsmodellen en grupp befinner sig och hur effektiv den är.

IMGD i korthet
Det här är en mycket kort beskrivning av vad sm kännetecknar de olika steg som grupper och team kan befinna sig i.
Många grupper pendlar mellan olika steg eller har subgrupper med olika uppfattningar om gruppens mognad.

Steg I – Trygghet & tillhörighet
Präglas av en ”lagom”-kultur.
Gruppen är beroende av ledaren och det är viktigt vara en del av gruppen.
Trygghet är viktigt, liksom att leva upp till förväntningar.
Relationer byggs försiktigt.
Gruppmedlemmarna är ofta artiga mot varandra, talar om ofarliga saker.
De vill ha tydliga uppgifter och frågar om lov.

Steg II – Opposition & konflikt
Präglas av en ”jag”-kultur, där individuella behov tydliggörs.
Konflikter om vad som är viktigt dyker upp och oenighet om mål är vanliga.
Ibland förekommer öppen konkurrens i gruppen. Gruppen utmanar ledaren och varandra. Man försöker övertyga varandra om vad som är ”rätt”.
Långa diskussioner om oväsentligheter är också vanliga i steg II.

Steg II är det mest kritiska stadiet och många grupper riskerar att fastna där om de inte hanterar den konkurrens och de konflikter som kan uppstå.
Grupper kan stanna i steg II och bli en ”konfliktgrupp”, pendla tillbaka till steg I för att ”vila” och sedan åter ta upp olösta frågor. Eller så kan gruppen välja att arbeta sig igenom sina viktiga frågor och gå vidare till steg III.

Steg III – Tillit & struktur
Präglas av en ”vi”-kultur.
Teamet samlar sig och visar ökad tolerans, närhet och öppenhet.
De hanterar konflikter när de uppstår och vill uppnå enighet och samsyn.
Trivs oftast bra.
Roller och uppdrag anpassas för att nå målen.
Skapar strukturer som stödjer produktivitet.

Steg IV – Högpresterande team
Präglas av ett gemensamt uppdragsfokus.
Teamet genomför effektivt och kreativt.
Alla känner till och står upp för teamets mål.
Allas roller och status är kända och accepterade.
Kommunikationen är öppen med mycket uppgiftsfeedback.
Konflikter ses som gemensamma och utvecklande.
Ledarskapet växlar med lätthet i gruppen.
Teamet samverkar med andra.

Mätbart effektivare
Högpresterande Team fungerar mätbart bättre än andra grupper och team.
Forskningen visar att det är så oavsett bransch:
Högpreseterande finansteam har högre lönsamhet.
Högpresterande lärarlag har elever med högre betyg.
Högprestarnde Team inom sjukvården har lägre dödlighet bland patienterna än andra…
Dessutom trivs människorna i dessa team bättre på sina jobb.

Enkel förklaring
Förklaringen till de Högpresterande Teamens framgång är enkel: De har arbetat fram effektiva sätt att samarbeta för att få ut det bästa av sig själva och varandra. De har skapat den synergi som uppstår när teamet tar tillvara på hela teamets kvaliteter och kompetens – och tillsammans blir bättre än vad de individuella prestationerna är.
Kort sagt: De vet vart de ska tillsammans, hur de ska komma dit och vilka de är som ska göra det. Fullt ut.