Köp effektivitet.

Världsledande Teamutveckling Digilog & Mätbar

Våra verktyg

GDQ

Group Development Questionnaire, GDQ, är världens första vetenskapligt belagda metod för att mäta gruppers effektivitet och utvecklingsbehov. Dessutom är det både enkelt och snabbt att använda.

MEBOOK

Mebook gör personliga beteendeförändringar, hos exempelvis en ledare, uppföljningsbara. Och ser till att fokus ligger kvar på de frågor som han/hon ser som viktiga att utveckla. För att människor skall få vara briljanta helt enkelt.

TEAMBOOK

Teambook är ett komplett digitalt stöd- och mätsystem för verksamheter i utveckling. Här kan varje team få just de skräddarsydda stödfunktioner som det behöver för att öka sin effektivitet, kvalitet och välmående.

Vår mission

Vi brinner för en sak, att skapa högpresterande team som ger bättre lönsamhet, arbetstillfredsställelse och kvalité i det vardagliga arbetet. Vi har knäckt koden för hur ni kan skapa högpresterande team och briljanta ledare med hjälp av smarta digiloga processer. Välj marknadsledande verktyg som kombinerar analoga upplevelser med digitala stöd. Du får långsiktig, hållbar teamutveckling som dessutom är mätbar.